2015.03.04 DZIEŃ ANGIELSKI

Ważne jest, aby współczesny młody człowiek dysponował wiedzą na temat innych narodów, był otwarty na ich kulturę, język, specyfikę i przyjmował wobec nich postawę pełną tolerancji i szacunku.
więcej

Istotne jest również to, by był ciekawy świata, ponieważ to pomaga mu rozwijać się i poszerzać horyzonty myślowe. Pragnąc propagować wśród uczniów naszej placówki takie właśnie wartości, w środę 4.03 obchodziliśmy „ Dzień angielski”, w którym wzięli udział uczniowie szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły zawodowej . Młodsze klasy zaprezentowały przedstawienie o zabawie w chowanego pt: ”Hide and seek”, a starsze – recytowały rymowanki i śpiewały piosenki.

Każda klasa wzięła także udział w „Turnieju wiedzy o Wielkiej Brytanii”. Uczniowie musieli wykazać się umiejętnością współpracy, pomysłowością oraz ogólną wiedzą dotyczącą Wielkiej Brytanii. Wszyscy bardzo zaangażowali się w wykonanie powierzonych im zadań , które obejmowały m.in. :

  • podawanie nazw wybranych przedmiotów w j. angielskim;
  • tłumaczenie słów z użyciem słowników angielsko-polskich ;
  • rozpoznawanie znanych Brytyjczyków należących do świata nauki , sztuki , literatury i filmu;
  • rozpoznawanie znanych budowli znajdujących się na terenie Wielkiej Brytanii.

Ponadto, uczniowie odpowiadali na pytania związane z tym właśnie zakątkiem świata. W wyniku zaciętej rywalizacji, najwięcej punktów zdobyli uczniowie klas IV-VI SP i II ZSZ. Jednakże jury w składzie: p. Dyr. M. Malucha , p. Dyr. K. Gołąbek i pani bibliotekarka I. Mirecka sprawiło uczestnikom turnieju niespodziankę, uznając jednogłośnie, że wszyscy wykazali się wiedzą na temat Zjednoczonego Królestwa i nagrodziło wszystkie klasy, co sprawiło wszystkim wielką radość.

„Dzień angielski” był wspaniałą okazją do poszerzenia wiedzy o Wielkiej Brytanii, a także do dobrej zabawy. Bye, bye

Zapraszamy do galerii

Skip to content