2015.03.23 Spotkanie z doradcą zawodowym – część 2

Szkoła Przysposabiająca do Pracy jest szkołą ponadgimnazjalną, przeznaczoną dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym, do 24 roku życia.
więcej

Jednym z jej priorytetowych zadań jest przygotowanie swoich podopiecznych do uczestnictwa w różnych formach życia społecznego i zawodowego, do samodzielności i aktywności w życiu  dorosłym, oczywiście na miarę indywidualnych możliwości. Najważniejszy jednak cel tej placówki stanowi kształtowanie u młodych ludzi umiejętności niezbędnych do zaspokajania swoich codziennych potrzeb i niesienia pomocy innym osobom. Tym właśnie celom poświęcona została 2 część warsztatów prowadzonych przez profesjonalnego doradcę zawodowego, Panią  Ewę Zerka.
Uczniowie podczas zajęć rozmawiali o swoich zainteresowaniach, a na ich zakończenie wykonali prace plastyczne, na temat „mój zawód”. Serdecznie dziękujemy naszemu gościowi i mamy nadzieję na kolejne, równie interesujące i pouczające spotkania.

Zapraszamy do galerii

Skip to content