2015.03.24 „Jan Brzechwa w twórczości dziecięcej”. Konkurs plastyczny

Mamy wielu uzdolnionych plastycznie uczniów, którzy chętnie sprawdzają swoje możliwości i umiejętności w rozmaitych konkursach. Ostatnio, niektórzy z nich wzięli udział w III WOJEWÓDZKIM KONKURSIE PLASTYCZNYM, organizowanym pod hasłem: „Jan Brzechwa w twórczości dziecięcej”.
więcej

Celem konkursu było zainteresowanie dzieci i młodzieży twórczością poety, przybliżenie jego postaci młodemu pokoleniu, a także wyrażanie emocji, wrażeń związanych z jego utworami za pomocą wypowiedzi plastycznych, rozwijanie wyobraźni plastycznej, popularyzacja dziecięcej twórczości , poprzez pokonkursową wystawę.

Uczennice naszej szkoły, których opiekunem była Pani Aurelia Boś, osiągnęły sukces, zachwyciły członków jury i zajęły w swoich kategoriach wiekowych następujące miejsca:

  • I miejsce – JUSTYNA WRÓBEL KL.IV
  • II miejsce – PAULINA ZAJĄC KL . I Gim
  • III miejsce – WERONIKA MIKOŁAJCZYK KL. I ZSZ

Serdecznie gratulujemy! 🙂

Zapraszamy do galerii

Skip to content