2015.04.16 Światowy Dzień Ziemi

Ekologia to temat, który dotyczy każdego człowieka żyjącego na naszej planecie. Problem ochrony środowiska jest niezwykle aktualny, zwłaszcza w czasach współczesnych, kiedy degradacja środowiska naturalnego jest tak ogromna.
więcej

W celu zapobiegania postępowi tego negatywnego zjawiska, bardzo ważne jest kształtowanie, przede wszystkim u młodszych pokoleń, pożądanych postaw wobec świata przyrody. Z tego powodu, dnia 16 kwietnia 2015r., w naszej szkole obchodziliśmy Światowy Dzień Ziemi, pod hasłem „ Z energią zmieniamy źródła”. W tym roku tematyka związana była więc z promowaniem pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych. Spotkanie miało też na celu uświadomienie uczniom, że jedną z najważniejszych spraw jest żyć świadomie – być eko, czyli oszczędzać energię i wodę , prowadzić zdrowy styl życia.W apelu, który odbył się na Sali gimnastycznej, uczestniczyły dzieci i młodzież ze szkoły podstawowej, gimnazjum, szkoły przysposabiającej do pracy oraz szkoły zawodowej. Uczniowie zapoznali się z zasadami segregacji odpadów, poznali podstawowe terminy i pojęcia z zakresu ekologii i ochrony środowiska oraz poznali przyczyny i skutki zanieczyszczenia środowiska naturalnego.Uroczystość uświetniła krótka prezentacja multimedialna: „Młody Ekolog” , po której uczestnicy mogli się wykazać wiedzą z zakresu segregacji śmieci, rozwiązywali kolorowe rebusy, krzyżówki, labirynty. Za swój wysiłek uczniowie zostali nagrodzeni słodkościami i dyplomami. Na zakończenie, uczestnicy spotkania pochwalili się pięknymi EKO- Plakatami, które przygotowali wcześniej w swoich klasach. Wszystkie prace zostały umieszczone na wystawie w holu głównym.

Zapraszamy do galerii

Skip to content