2015.05.15 Dzień bez przemocy

Nie ucz mnie przemocy – pod takim hasłem upłynął w naszej szkole dzień poświęcony zapobieganiu przemocy wśród dzieci i młodzieży
więcej

Nie ucz mnie przemocy – pod takim hasłem upłynął w naszej szkole dzień poświęcony zapobieganiu przemocy wśród dzieci i młodzieży. Do udziału w nim zaproszeni zostali uczniowie szkoły podstawowej, a także młodzież uczęszczająca do gimnazjum i szkoły zawodowej.

W ramach zajęć proponowanych uczestnikom z tej okazji przez organizatora, Panią Lidię Magier, odbyły się warsztaty z pedagogiem szkolnym, Panią Beatą Babicz , w czasie których mogli oni zdefiniować czym jest przemoc i wymienić poglądy na jej temat, poprzez dokończenie zdania „Przemoc to…”, jak również wyrazić swój sprzeciw wobec niej uzupełniając plakat „Jestem przeciw przemocy”, podpisem i odbiciem śladu dłoni.

Na korytarzu naszej placówki zostały też ustawione specjalne skrzynki zaufania, do jednej z nich uczniowie mogli wrzucać karteczki z nazwiskami szkolnych sprawców przemocy, do drugiej zaś dane tych kolegów i koleżanek, którzy każdego dnia są chętni nieść innym pomoc. Na podstawie oddanych głosów, pani pedagog przeprowadziła rozmowy interwencyjne ze sprawcami przemocy w szkole zmierzające do uświadomienia im negatywnych aspektów i następstw ich postępowania.

Zapraszamy do galerii

Skip to content