2015.05.21 Warsztaty z doradcą zawodowym

Jednym z priorytetowych celów przyświecających naszej placówce, jest możliwie najlepsze przygotowanie uczniów do samodzielnego funkcjonowania w przyszłości, w tym również,   do wyboru zawodu i podjęcia pracy.
więcej

Mając to na uwadze, organizator spotkań pani Aurelia Boś, nawiązała kontakt z Powiatowym Urzędem Pracy – Centrum Informacji Zawodowej     i zorganizowała cykliczne  warsztaty z doradcami zawodowymi oraz psychologiem pracy.

Spotkanie to przybliżyło uczniom  możliwości wejścia na rynek pracy, nauczyły jak przygotować dokumenty aplikacyjne, a także jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej.

Zapraszamy do galerii

Skip to content