2015.09.21 Sprzątanie Świata

To już 22 „Sprzątanie świata”!
więcej

„Wyprawa – poprawa” – pod takim hasłem ruszyła tegoroczna akcja Sprzątania świata – Polska. W ramach tej edycji kampanii zwracano szczególną uwagę na rolę, jaką każdy z nas może odegrać w tworzeniu i funkcjonowaniu systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie. Zamiarem kampanii było również uświadomienie nie tylko dzieciom i młodzieży, ale i dorosłym, że poza obowiązkami, mają też prawa, a jednym z nich jest prawo do tego, żeby się domagać rozwiązywania przez gminy takich problemów jak, np. dzikie wysypiska. Celem akcji było zwiększanie wiedzy na temat problemów związanych z zanieczyszczeniem środowiska i zachęcenie do współuczestniczenia w działaniach podejmowanych dla jego ratowania, aby jego pięknem mogły się cieszyć kolejne pokolenia.

W naszej szkole działania w ramach kampanii „Sprzątanie świata” zostały podjęte w dniu 21.09. 2015 r. Ich inicjatorkami oraz koordynatorkami były panie Aurelia Boś i Lidia Magier – Wolak. Uczniowie biorący udział w akcji dokładnie i sumiennie wysprzątali teren wokół szkoły. Ich trud został nagrodzony nie tylko czystym i przyjemnym dla oka otoczeniem, ale także słodkim poczęstunkiem w szkolnej świetlicy?

Dziękujemy i gratulujemy organizatorom oraz uczestnikom.

Zapraszamy do galerii

Skip to content