2015.11.10 Rządowy Program „Książki naszych marzeń”

W roku szkolnym 2015/2016 nasza szkoła przystąpiła do Rządowego Programu „Książki naszych marzeń”. Przede wszystkim umożliwiło to zakup książek do biblioteki szkolnej w celu promocji czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży oraz rozwijania ich kompetencji, a także zainteresowań czytelniczych. Wybrane książki mają rozbudzać ciekawość ucznia. Mają uczyć czytania.
więcej

Podstawowym rezultatem programu ma być trwałe zainteresowanie młodych ludzi czytaniem. Aby tak się stało, muszą doświadczyć przyjemności z czytania, odkryć w nim atrakcyjny sposób zdobywania wiedzy o świecie, rozwijania zdolności i zainteresowań, a także spędzania wolnego czasu.

O wyborze nowych książek współdecydowali zarówno uczniowie, jak i nauczyciele. Poprosiliśmy również o konsultacje Panie pracujące w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Świdnicy.

Uczniowie będą zachęcani przez bibliotekarkę i nauczycieli do wypożyczania książek na okres ferii zimowych i letnich. Mamy nadzieję, że to wykształci i pogłębi w nich nawyk czytania i podtrzymywania zainteresowań czytaniem.

Aby przybliżyć nową ofertę biblioteki, w dniach 10-19 listopada 2015 roku zorganizowano wystawę nowości, zatytułowaną „Książki naszych marzeń ”. Cieszyła się ona zainteresowaniem wszystkich uczniów, a także nauczycieli i rodziców. Piękne wydania ulubionych bajek i nowości wydawniczych wzbudziły szczere słowa zachwytu i zadowolenia.

Dla rodziców bibliotekarz szkolny p. Izabela Mirecka przygotowała gazetkę pod hasłem „ Czas na bajkę, czyli dlaczego warto czytać dzieciom książki”. Ogłoszone zostały również konkursy czytelnicze dla uczniów, z wykorzystaniem zakupionych książek. O ich wynikach oraz o innych działaniach związanych z udziałem w programie informować będziemy na bieżąco.

Zapraszamy do galerii

Skip to content