2016.04.11

W kwietniu, na całym globie obchodzony jest Światowy Dzień Wiedzy
o Autyzmie, który został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 2008 roku.
więcej

 

Rozpoczyna on w wielu krajach na świecie, w tym również i w Polsce, Światowy Miesiąc Wiedzy na Temat Autyzmu, którego główny cel stanowi zwrócenie uwagi społeczeństwa na specyficzne problemy i potrzeby osób z autyzmem.
Jest to niezwykle istotne, ponieważ osób cierpiących na to właśnie zaburzenie jest bardzo wiele. Według danych Stowarzyszenia Autism Europe z 2009 roku bowiem, aż 0,6% populacji Unii Europejskiej dotkniętych jest autyzmem, co stanowi około 5 milionów osób. Według Centers for Desease Control and Prevention w Stanach Zjednoczonych natomiast, jest on wykrywany u 1 dziecka na 88. W Wielkiej Brytanii, podobnie jak w Polsce, diagnozuje się go u 1 osoby na 100. Według danych statystycznych, około 1,5 tysiąca urodzonych w 2015 roku w naszym kraju dzieci uzyska diagnozę ze spektrum autyzmu.
W tym roku obchody Miesiąca Wiedzy o Autyzmie w naszym mieście rozpoczęły się 2 kwietnia na świdnickim Rynku. Jego organizatorami byli rodzice
i nauczyciele z Zespołu Szkół Specjalnych. To dzięki ich inicjatywie i staraniom świdniczanie, chociażby symbolicznie mogli wziąć udział w Światowym Dniu Wiedzy
o Autyzmie i pogłębić swoją wiedzę na temat tego zaburzenia. Otrzymali oni, z rąk organizatorów i uczestników happeningu, błękitne wstążki, balony oraz ulotki informujące o tym, w jaki sposób należy postępować z osobami z autyzmem, by zapewnić im optymalny komfort emocjonalny.
Kontynuację wydarzenia stanowiło spotkanie na terenie Zespołu Szkół Specjalnych, które odbyło się w poniedziałek, 11.04.2016 roku. W programie szkolnego Dnia Świadomości Autyzmu znalazły się liczne atrakcje, do których zaliczały się: sensoryczny tor przeszkód, emocjonalne kalambury, zabawy z chustą Klanzy. Wszyscy, którzy przybyli na te zajęcia, zarówno dorośli, młodzież, jak i dzieci, bawili się doskonale, co niezbicie potwierdzały widoczne na ich twarzach uśmiechy i radosne pokrzykiwania. Na zakończenie wydarzenia, każdy z jego uczestników zostawił na okolicznościowym plakacie niebieskie odbicie swojej dłoni, a także otrzymał balon w tym właśnie kolorze. W ten sposób podkreślili oni swoją solidarność z osobami z autyzmem.
Zapraszamy do galerii

Skip to content