2016.05.23 Zajęcia, pt. Zagrożenia ekonomiczne w codziennym życiu

Jednym z podstawowych zadań szkoły, jest przygotowanie uczniów do samodzielnego życia, samodzielnego i bezpiecznego funkcjonowania w społeczeństwie. Cel ten nie mógłby zostać osiągnięty w zadawalającym stopniu, bez zapoznania młodych osób z zagrożeniami o różnym charakterze, z którymi mogą się spotkać, które muszą umieć rozpoznać i potrafić poradzić sobie z nimi lub ich unikać.
więcej

Z tego powodu, 23 maja, w naszej placówce, odbyły się zajęcia zapoznające, absolwentów Zasadniczej Szkoły Zawodowej oraz Szkoły Przysposabiającej do Pracy, z zagrożeniami o charakterze ekonomicznym, jakie mogą napotkać w życiu, a których powinni być świadomi. Tematyka spotkania dotyczyła zagrożeń związanych z kredytami, korzystaniem z kart płatniczych, a także z różnego rodzaju zagrożeniami ekonomicznymi pojawiającymi się wciąż w sieci Internetu. Uczestnicy zajęć, na podstawie praktycznych przykładów, poznawali możliwe zagrożenia, dzielili się własnymi doświadczeniami, byli bardzo aktywni. Mamy też nadzieję, że uzyskali i zapamiętali wiele cennych wskazówek i informacji, które będą im przydatne w dorosłym życiu.

Zapraszamy do galerii

Skip to content