2016.10.02 Międzynarodowy Dzień bez Przemocy

2 października, w dniu urodzin Mahatmy Gandhiego, przywódcy indyjskiego ruchu niepodległościowego oraz pioniera filozofii i strategii niestosowania przemocy, obchodzimy Międzynarodowy Dzień bez Przemocy. To święto zostało ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ.
więcej

Z tej okazji, również w naszej szkole odbyła się tematyczna akcja, której głównym przesłaniem było zwrócenie uwagi młodzieży na zagadnienia związane z normami i regułami obowiązującymi w życiu codziennym, a także uświadomienie młodym ludziom, jak trudno byłoby bez nich żyć. Ponadto, zwrócono ich uwagę na potrzebę okazywania sobie wzajemnego szacunku, bezpieczeństwa i opieki.W ramach akcji odbyły się warsztaty, pogadanki i zajęcia plastyczne oraz zostały wyświetlone filmy związane z zagadnieniem. Uczniowie wykonali plakaty tematyczne STOP PRZEMOCY i wzięli udział w happeningu. Profilaktyczne działania podejmowane podczas tego ważnego wydarzenia, skupiały się na propagowaniu życzliwej atmosfery i bezpieczeństwa wśród naszej społeczności. Organizatorzy wyznaczyli określone cele akcji, do których należało: uświadomienie młodym ludziom różnic między złością, agresją i przemocą, poznanie przez nich form przemocy szkolnej i jej skutków dla ofiar, kształtowanie umiejętności właściwej komunikacji wśród młodzieży, uświadamianie uczniom problemu odpowiedzialności nie tylko za siebie, ale i za grupę, rodzinę, społeczeństwo.Organizatorami akcji były panie Aurelia Boś i Lidia Magier –Wolak, warsztaty natomiast przeprowadziły: pedagog szkolny Beata Babicz i psycholog szkolny Ewa Oleksy-Kuras.

Zapraszamy do galerii

Skip to content