2016.10.24 Czytamy Sienkiewicza i dobrze się bawimy

Są książki, które cieszą, bawią czytelnika, są przyjemne w odbiorze, ponieważ poruszają proste, lekkie tematy. Po inne natomiast sięgamy z konieczności, nierzadko wręcz z przymusu. Najmniejszym powodzeniem wśród młodych czytelników cieszy się niewątpliwie książka o tematyce historycznej.

więcej

 

Dzieje się tak dlatego, że z całą pewnością, nie jest ona lekturą łatwą w odbiorze. Wymaga uwagi, skupienia i właściwego przygotowania. Aby zachęcić naszych uczniów do sięgania po tego typu literaturę , kolejne audycje dotyczące Henryka Sienkiewicza poświęcimy właśnie jego powieściom o tematyce historycznej.

Podczas dzisiejszej audycji odbyliśmy podróż do przeszłości, do czasów średniowiecza i wniknęliśmy w atmosferę czasu, w którym toczy się akcja powieści „ Krzyżacy”

Poznanie zwyczajów i obyczajów średniowiecznych ukazanych w tej powieści, pozwoliło naszym odbiorcom lepiej  zrozumieć sienkiewiczowski kodeks wartości, do których należy honor, dobre imię człowieka, obrona słabszych, prawdomówność, ofiarność, więź z przeszłością, patriotyzm, wierność sobie, bliskim i Ojczyźnie. To było niezwykle pouczające doświadczenie.

Skip to content