2017.04.25 I Międzyszkolny Konkurs Piosenki dla dzieci i młodzieży

Dnia 25 kwietnia na deskach świdnickiego teatru odbył się I Międzyszkolny Konkurs Piosenki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie z placówek i ośrodków Powiatu Świdnickiego, który zorganizowała nasza szkoła. więcej

Pomysłodawczyniami konkursu były panie: Beata Zegarłowska – muzyk oraz katechetka Jolanta Tekiela. Hasłem konkursu była sentencja św. Augustyna :„Śpiewajcie głosem, śpiewajcie sercem, śpiewajcie ustami, śpiewajcie swoim życiem”. Celem konkursu było wdrażanie do aktywności twórczej, zdobywanie doświadczeń scenicznych i stworzenie możliwości szlachetnego współzawodnictwa oraz integracja i uspołecznienie uczestników.

W tegorocznej pierwszej edycji wzięło udział 37 uczniów z 8 szkół. Konkurs odbył się w dwóch kategoriach; soliści i zespoły wokalne. Jury nagrodziło każdego uczestnika przyznając mu dyplom i nagrodę rzeczową. Nasza szkolę reprezentowały uczennice :

Natalia J.K – I miejsce

Cyntia Rozwałka – II miejsce

Weronika Mikołajczyk – III miejsce

Nagrodę zdobył również duet z Warsztatów Terapii Zajęciowej:

Michał M. oraz Adrian Ł. – I miejsce w kategorii zespołów.

 

Nagrodę specjalną w postaci albumów ufundował Jego Ekscelencja biskup Adam Bałabuch.

Opiekunowie dostali podziękowania za przygotowanie dzieci do konkursu.

W czasie obrad jury wszyscy uczestnicy i ich opiekunowie udali się na obiad . Publiczność w tym czasie wzięła udział w zabawach muzyczno – ruchowych , które przygotowały i poprowadziły uczennice z Gimnazjum nr 1 w Świdnicy współpracujące z naszą szkołą od wielu lat.

Tego dnia swoją obecnością zaszczycili nas: Stanisław Szelewa, dyrektor Wydziału Oświaty Starostwa Powiatowego, ks. Damian Mroczkowski – wizytator katechezy Diecezji Świdnickiej , ks. Krzysztof Ora – dyrektor Wydziału Duszpasterskiego naszej Diecezji.

Dziękujemy sponsorom: Pani Beacie Moskal – Słaniewskiej- prezydent miasta Świdnica, Pani Teresie Mazurek – wójt Gminy Świdnica, Piotrowi Federowiczowi- staroście świdnickiemu.

Serdecznie gratulujemy artystom i ich opiekunom i życzymy dalszych sukcesów.
Zapraszamy do galerii

Skip to content