2017.05.24  

Kościuszko wciąż żywy – pamięć zaklęta w kamień

Dziś to jest czas, w którym trzeba poświęcić wiele, żeby wszystko ocalić.” Tadeusz Kościuszko
Pamięć o bohaterach narodowych, ich ofiarności i męstwie przetrwa tak długo, jak długo będzie pielęgnowana
i przekazywana z pokolenia na pokolenie dlatego też wielkość i dziejowe zasługi Kościuszki doceniła Konferencja Generalna UNESCO, która objęła patronatem obchody 200 rocznicy śmierci Tadeusza Kościuszki Naczelnika insurekcji z 1794 r., bohatera narodowego Polski i Stanów Zjednoczonych, obywatela honorowego Republiki Francuskiej. więcej

Senat Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił Rok 2017 Rokiem Tadeusza Kościuszki i zwrócił się z apelem do środowisk oświatowych i młodzieży o liczny udział w tych obchodach.

W odpowiedzi na to, młodzież naszej szkoły również podjęła się realizacji obchodów Roku Kościuszki. 15.03 .2017 r. odbyła się z tej okazji audycja , podczas której uczniowie przybliżyli społeczności szkolnej krótki życiorys naszego bohatera i kilka ciekawostek z jego życia

W środę 24.05.2017 r. odbyła się  prezentacja multimedialna

„ Kościuszko wciąż żywy – pamięć zaklęta w kamień”.

Uczniowie kl. II i III gimnazjum przygotowali prezentacją pokazującą ważne epizody

z życia naszego bohatera narodowego- były to  :

– przysięga na krakowskim rynku

– powstanie kościuszkowskie

– miejsca pamięci , które można znaleźć w Polsce i na całym świecie m.in. na terenie Stanów Zjednoczonych i Australii gdzie kult Kościuszki-bohatera stale się utrzymuje.

Wszyscy uczniowie zaangażowali się, by jak najciekawiej przedstawić te wydarzenia

i zaprezentować je przed zaproszonymi gośćmi i uczniami szkoły.

Była to niezwykła lekcja historii ,o której uczniowie będą długo pamiętać , bo słusznie zauważył kardynał Stefan Wyszyński, iż „Naród bez dziejów, bez historii, bez przeszłości staje się wkrótce narodem bez ziemi, narodem bezdomnym, bez przyszłości”

Uroczystość przygotowana została przez panie S. Majkę I.Mirecką. Prezentację multimedialną przygotował p. M. Szymański.

Zapraszamy do galerii
Skip to content