2017.10.02 Międzynarodowy Dzień bez Przemocy

2 października, w dniu urodzin Mahatmy Gandhiego, przywódcy indyjskiego ruchu niepodległościowego oraz pioniera filozofii i strategii niestosowania przemocy, obchodzimy Międzynarodowy Dzień bez Przemocy. To święto ustanowione zostało przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 15 czerwca 2006 roku…więcej

…W naszej szkole odbyła się tematyczna akcja, której głównym przesłaniem było zwrócenie uwagi młodzieży na zagadnienia związane z normami i regułami obowiązującymi w życiu codziennym i uświadomieniu, jak trudno byłoby bez nich żyć. Ponadto, zwrócono uwagę na potrzebę okazywania wzajemnego szacunku, zapewniania innym bezpieczeństwa i opieki. W ramach akcji odbyły się warsztaty, pogadanki i zajęcia plastyczne, jak też wyświetlone zostały filmy. Uczniowie wykonali plakaty tematyczne STOP PRZEMOCY i wzięli udział w happeningu. Profilaktyczne działania, które miały miejsce podczas akcji, skupiały się przede wszystkim na propagowaniu życzliwej atmosfery i bezpieczeństwa wśród naszej społeczności. Organizatorzy wyznaczyli określone cele -uświadomienie różnic pomiędzy złością, agresją i przemocą, poznanie form przemocy szkolnej, a także negatywnych skutków dla jej ofiar, kształtowanie umiejętności właściwej komunikacji wśród młodzieży, uświadamianie uczniom problemu odpowiedzialności za siebie i grupę, za rodzinę i społeczeństwo.

Zapraszamy do galerii.

Skip to content