2017.10.16 Próbny alarm pożarowy

W dniu 16 października 2017 roku, w trosce o bezpieczeństwo uczniów, w naszej placówce przeprowadzony został próbny alarm pożarowy, połączony z ewakuacją dzieci i młodzieży, nauczycieli oraz pracowników z budynku szkoły…więcej

Celem tych ćwiczeń było uświadomienie przede wszystkim uczniom, ale i dorosłym, jak należy się zachować w sytuacji zagrożenia.

Dzisiejsza akcja przebiegła bardzo sprawnie i zgodnie z zasadami postępowania w chwili zaistnienia niebezpieczeństwa. Alarm został ogłoszony około godz. 11:00, a w niespełna 8 minut, dokonano procedury ewakuacji i przeliczenia wszystkich obecnych osób.

Według strategii PPŻ, po usłyszeniu alarmu – wszyscy, którzy znajdowali się w budynku szkoły opuścili go i udali się na miejsce ewakuacji, które w ZSS wyznaczone jest na boisku szkolnym. Uczestnicy akcji doświadczyli najistotniejszych wzorców, gdzie priorytetem był brak paniki, szybkość i zwinność w opuszczeniu terenu zagrożenia, jak też wzajemna pomoc. Na uwagę zasługuje fakt, iż uczniowie, nauczyciele, a także wszyscy pracownicy obsługi, zachowują środki bezpieczeństwa, doskonale znają drogi ewakuacyjne, a także bardzo szybko i sprawnie stawiają się na miejscu zbiórki. Podkreślamy, iż takie alarmy próbne to bardzo ważna kwestia, przygotowują nas one bowiem do zachowania odpowiedniego postępowania podczas prawdziwej ewakuacji, na wypadek pożaru lub innego zagrożenia. Przeprowadzona akcja była potwierdzeniem, że wszyscy wiedzą, jak prawidłowo postępować w takich sytuacjach.

Zapraszamy do galerii.

Skip to content