2018.05.08 XVIII Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną

8 maja 2018 roku, reprezentanci ZSS wraz z p. Moniką Kot wzięli udział w XVIII Dniu Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. Nasi uczniowie, przeszli razem z uroczystą paradą ulicami miasta. Celem Dnia Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną jest uświadomienie społeczeństwu różnorodności tych osób, pokazanie ich zdolności artystycznych, możliwości, a także zwrócenie uwagi na bariery, które muszą pokonywać każdego dnia oraz propagowanie postaw otwartości, akceptacji i empatii. To również przeciwdziałanie ich wykluczeniu społecznemu, dyskryminacji, negatywnym stereotypom i uprzedzeniom. Ten dzień jest doskonałą okazją do integracji osób zdrowych i niepełnosprawnych…więcej

Skip to content