2018.12.20 Rozstrzygnięcie konkursu „Korowód Świętych”

W miesiącu listopadzie odbył się na terenie naszej placówkikonkurs, pt.,,Korowód Świętych”, któryzorganizowały pani katechetka Jolanta Tekiela i pani Aneta Bazydło. Jego adresatami byli uczniowie szkołyoraz uczestnicy WTZ. Celem konkursu było…więcej

  • rozbudzanie zainteresowań życiem i działalnością Świętych oraz historią
  • kształtowanie i rozwijanie wśród młodzieży zainteresowania fotografią
  • uwrażliwianie i zachęcanie do dokumentowania ponadczasowych wartości kultywowanych w życiu i społeczności szkolnej
  • promowanie patriotycznego modelu wychowania młodzieży
  • rozwijanie umiejętności dostrzegania powiązań pomiędzy przeszłością
    a współczesnością
  • kształtowanie wśród młodzieży i dzieci wrażliwości ,kreatywności, pewności siebie.

Raz w tygodniu Panie prezentowały, w formie fotografii i zagadki, dwie postacie Świętych, a uczniowie wrzucali do specjalnej urny prawidłowe odpowiedzi. Quizcieszył się dużym zainteresowaniem, o czym świadczy ilość prawidłowych odpowiedzi. W dniu 20grudnia, wszyscy uczniowie, którzy zaangażowali się w konkurs, zostali nagrodzeni i wyróżnieni przez Panie organizatorki, a także przez pana dyrektora Mariusza Maluhę.

Gratulujemy!!!

Zapraszamy do galerii.

Skip to content