2019.03.27 Projekt Edukacyjny „Po co nam normy społeczne. Stop mowie nienawiści”

Mowa nienawiści to negatywne emocjonalne wypowiedzi powstałe ze względu na uprzedzenia lub przynależność do grupy. Jest to zjawisko, które polega na używaniu języka w celu rozbudzenia, rozpowszechniania czy usprawiedliwiania nienawiści i dyskryminacji oraz przemocy wobec innych osób. To wypowiadanie się w celu znieważenia jakiejś osoby…więcej

Gdzie ją spotykamy? W mediach, Internecie, w bezpośrednim otoczeniu, w szkole, na podwórku. Aby przybliżyć tematykę tego zjawiska, w miesiącu lutym i w marcu realizowany był w naszej szkole projekt edukacyjny, pt. „Po co nam normy społeczne. Stop mowie nienawiści”, przeznaczony dla uczniów klasy 8 SP, 3 gimnazjum i Szkoły Branżowej. Zajęcia w ramach projektu przygotowała i prowadziła pani Aleksandra Dudek na lekcjach WOS.

W środę 27 marca, wszyscy uczestnicy projektu spotkali się, aby zaprezentować i podsumować efekty swojej pracy w obecności Pana Dyrektora Mariusza Maluhy , wychowawców i pani pedagog. Na zakończenie odbyły się warsztaty, które poprowadziła pani Ewa Kuras nasz szkolny psycholog. Uczniowie uświadomili sobie wagę omawianych problemów, a istotnym ich elementem była dyskusja i refleksja  na temat  skutków stosowania mowy nienawiści i sposobów radzenia sobie z hejtem.

Czasami słów nienawiści nie rozpoznajemy, bo weszły one do codziennego użycia.

Wszyscy tak mówią– odpowiada młodzież.

Ale przecież nikt nie chce być atakowany przez słowa, które ranią i obrażają. Dlatego ważne jest reagowanie na słowa nienawiści i zwracanie uwagi na to, że niektóre używane słowa są obraźliwe. Nie zgadzajmy się na używanie tego typu słów.

Zapraszamy do galerii.

Skip to content