2019.09.02 Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020

Dnia 17 września 2019 roku, odbyła się inauguracja pracy Dużej Samorządności w roku szkolnym 2019/2020. Celem spotkania była integracja społeczności szkolnej, zwłaszcza uczniów klas pierwszych, którzy w tym dniu zostali włączeni do grona dziatwy szkolnej. Pierwszoklasiści, po próbach zręcznościowych i umysłowych, złożyli ślubowanie i zostali pasowani na uczniów Szkoły Przysposabiającej do Pracy..więcej

Po części oficjalnej p. Edyta Wieliczko omówiła zasady rozpoczynającego się konkursu zatytułowanego „Najsympatyczniejsza koleżanka i kolega” oraz przedstawiła nowego Rzecznika Praw Ucznia przy Dużej Samorządności, którym została p. Anna Skawina. Zakończeniem uroczystości była wspólna dyskoteka.

Zapraszamy do galerii.

Skip to content