2020.09.27  Światowy Dzień Rzek

W tym roku, 27 września, już po raz piętnasty obchodziliśmy Światowy Dzień Rzek. Święto to zostało ustanowione w 2005 r. przez Organizację Narodów Zjednoczonych, która proklamowała Międzynarodową Dekadę „Woda dla Życia” w celu zwiększenia świadomości potrzeby ochrony światowych zasobów wodnych....więcej

Regulowanie i eksploatowanie rzek, które trwało przez dziesiątki lat, w konsekwencji miało ogromy wpływ na ich degradację. Zaledwie jedna czwarta, ze 111 tys. km rzek w Polsce, zachowała się w stanie bliskim naturalnemu.

Światowy Dzień Rzek obchodzony jest w ponad 60 krajach świata i bierze w nim udział kilka milionów osób. Jest jednak wiele działań, które każdy z nas może podjąć, aby rzeki w naszym sąsiedztwie były czystsze. Trzeba poszukiwać rozwiązań, które pozwolą rozsądniej wykorzystywać zasoby rzeczne przez człowieka, a jednocześnie działać na rzecz przywracania im jak najbardziej naturalnych warunków przyrodniczych.

Od mądrego i świadomego postępowania każdego z nas, zależy, czy rzeki będą dalej dostarczały nam czystej wody, dawały możliwość odpoczynku i inspirowały nas do różnych działań. Światowy Dzień Rzek to okazja, by przypomnieć, jakie znaczenie w ekosystemie mają rzeki. Dlatego w dniach 28.IX.2020 – 2.X.2020 odbywały się w naszej szkole lekcje geografii poświęcone temu tematowi. Nauczyciel geografii Pani Aleksandra Dudek organizowała zabawy, quizy i konkursy w których chętnie brali uczniowie naszej szkoły. Na szczególne wyróżnienie zasługują klasy szkoły podstawowej: 6-7Ls, 8L oraz klasa I szkoły branżowej.

Wraz z uczniami nauczyciele A.Dudek, I. Mirecka i M. Szymański przygotowali wystawę prac wykonanych przez uczniów i krótką charakterystykę polskich rzek. Pan dyrektor M. Malucha wręczył nagrody: dyplomy i słodki podarunek w 2 kategoriach:

  1. Szkoła Podstawowa – Gabriel G.
  2. Szkoła Branżowa- Anna L.

Wyróżnienie – Kamil .

Dbajmy o nasze rzeki i chrońmy je na co dzień, dla nas i dla przyszłych pokoleń.

Skip to content