2021.11.10 Narodowe Święto Odzyskania Niepodległości

Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie” – te słowa wypowiedziane przez kanclerza Jana Sariusza Zamoyskiego, wielkiego hetmana koronnego Rzeczypospolitej Obojga Narodów  wypowiedziane ponad  czterysta lat temu, to znakomita sentencja, która do dziś nie straciła nic na swej aktualności.

Święto obchodzone 11 listopada przywrócone przez Sejm PRL-u IX kadencji ustawą z dnia 15 lutego 1989 r. pod nazwą „Narodowe Święto Niepodległości” obchodzone jest w naszym kraju bardzo uroczyście. Podniosła atmosfera towarzysząca obchodom tej rocznicy wyczuwana jest na wszystkich szczeblach: państwowych, miejskich i lokalnych.

W uroczyste obchody Święta Niepodległości wpisała się również, jak co roku, nasza szkoła . Uczniowie szkoły podstawowej i szkoły branżowej pod opieką nauczyciela historii A.Dudek i przy współpracy M.Borowiec, , A.Bazydło , B.Zegarłowskiej i M.Szymańskiego przygotowali uroczystą akademię.

Specjalne zaproszenie uczennicy kl VII Oliwii Z. odczytane przez radiowęzeł i dświętnie udekorowana scena wprowadzała uczestników w uroczysty nastrój. W tym dniu nie mogło zabraknąć samodzielnie wykonanych biało-czerwonych kotylionów.

Wystawka przygotowana przez p. I.Mirecką i G.Gicalę z wyeksponowanymi treściami i ilustracjami z czasów I wojny światowej oraz portretami bohaterów tamtych dni, wprowadzała w uroczysty nastrój. Każdy uczeń, zanim zajął miejsce na sali, mógł zapoznać się z danymi zaprezentowanymi na gazetce , której uzupełnieniem była przygotowana w bibliotece szkolnej wystawka książek pt. „Nasze dzieje , nasze tradycje”.

Wzruszające wiersze o charakterze patriotycznym, jak również zaprezentowane źródłowe teksty historyczne, przypomniały wszystkim zebranym jak trudną drogę do niepodległości przeszli nasi przodkowie, uświadamiając czym jest wolność dziś, jak trzeba o nią walczyć i jak ją szanować.

Podniosły charakter akademii podkreśliła prezentacja multimedialna przedstawiająca najważniejsze wydarzenia związane z dniem 11 listopada 1918 roku . Punktualnie o 11.11 , podobnie jak ponad 5 mln uczniów i nauczycieli z całej Polski , odśpiewaliśmy “Mazurka Dąbrowskiego” w ramach akcji MEN „Szkoła do hymnu”. Była to dla wszystkich niezwykle podniosła chwila. Nasze wspólne śpiewanie to hołd, jaki złożyliśmy tym, którzy w wielkim trudzie i poświęceniu wywalczyli nam przed laty wymarzoną niepodległość. To także nasza radość, że mamy dziś wolną Polskę ”..

W drugiej części uroczystości wręczono nagrody dla uczestników projektu patriotyczno- historycznego”BohaterON-włącz historię ” , który zorganizowała p.A.Dudek .Nagrody otrzymali uczniowie klas VII i VIII szkoły podstawowej i szkoły branżowej .

Atmosfera akademii, jej uroczysty charakter i prezentowane treści z pewnością zakiełkują kiedyś w sercach młodych Polaków prawdziwą miłością do ojczyzny.

Skip to content