2021.11.19 Praktyki wspomagane SPDP w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Świdnicy

Od października 2021 Szkoła Przysposabiająca do Pracy w Świdnicy w porozumieniu ze Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt w Świdnicy realizuje praktyki wspomagane.

Celem praktyk jest szeroko pojęta rehabilitacja zawodowa, budowanie świadomości społecznej i postaw zmierzających do jak najpełniejszej samodzielności, autonomii i umiejętności radzenia sobie z problemami życia codziennego, jako kontynuacji już włożonego wysiłku terapeutyczno-edukacyjnego na wcześniejszym etapie rozwoju w placówce.

Skip to content