2022.01.04 Hej kolęda, kolęda

W pierwszym tygodniu stycznia uczniowie Małej Samorządności spotkali się na wspólnym kolędowaniu.

Radosnemu śpiewaniu towarzyszyły spontaniczne pląsy, wyklaskiwania, naśladowanie gry na usłyszanych instrumentach muzycznych. Aktywne zaangażowanie uczniów we wspólne kolędowanie udzieliło się wszystkim obecnym.

Skip to content