2022.01.27 Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu

7 stycznia obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu, ustanowiony przez  Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych w 2005 roku dla uczczenia pamięci Ofiar pomordowanych w czasie II wojny światowej..

 

Do masowej eksterminacji wykorzystywano głównie zorganizowany system obozów koncentracyjnych , jednak trudno dzisiaj oszacować całkowitą liczbę ich ofiar .

Największym i najkrwawszym był niemiecki kompleks Auschwitz-Birkenau w Oświecimiu , który wyzwolono 27.01.1045 roku , dlatego w tym dniu właśnie na całym świecie obchodzony jest Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu,

Uczniowie naszej szkoły włączyli się do tej inicjatywy, wyrażając swoją solidarność z milionami niewinnych Ofiar Holokaustu oraz głęboką nadzieję, że podobna zbrodnia nigdy więcej się nie powtórzy. W ramach lekcji historii zapoznali się z materiałami edukacyjnymi  poświęconymi tematyce Holokaustu . Szczególnym zaangażowaniem w upamiętnienie Ofiar wykazali się uczniowie klas szkoły branżowej i klasy 8 którzy przelali na papier swoje refleksje i przemyślenia dotyczące tej wielkiej zbrodni na narodzie żydowskim. Wspólnie z p .A. Dudek i panią bibliotekarką

I .Mirecką przygotowali specjalną gazetką upamiętniającą te wydarzenia , a Jakub W. odczytał przez radiowęzeł szkolny główne informacje na temat Holokaustu. Wystawkę można było obejrzeć w bibliotece a obecnie na korytarzu szkolnym .

Najbardziej aktywni uczniowie otrzymali podziękowania w formie dyplomów i i słodyczy. Wśród wyróżnionych znaleźli się:

Piotr W. i Kinga W. z kl. I Br.

Kamil P. z kl. II Br.

Weronika M. i Justyna W. z kl. III Br.

Skip to content