2022.02.14 Bezpieczne ferie Konkurs Plakatowy

Ferie to okres odpoczynku i zabawy. By czas ten był przyjemny i nie obfitował w wypadki , p.B.Kułaga i p. M. Kuzio , ogłosiły konkurs plakatowy pt. “Bezpieczne i aktywne ferie zimowe” .

Celem konkursu było propagowanie zasad bezpiecznego wypoczynku w okresie ferii zimowych w domu i w terenie , który kształtował właściwe postawy w zakresie zapobiegania nieszczęśliwym wypadkom , czyli jak bezpiecznie i zdrowo wypoczywać, aby nie narażać siebie oraz innych na niebezpieczeństwa. Konkurs rozstrzygnięto 14.02 po powrocie z zimowego wypoczynku.

Wśród licznych prac jury w składzie : p. B.Kułaga , I. Mirecka , G. Gicala i M.Kuzio nagrodziło prace uczniów z klas:

KL . O KL. F KL. C KL. 7-8 U

KL . B KL .K KL. N

KL. M KL. S KL. VI L

Wszystkim uczestnikom konkursu gratulujemy , dziękujemy za wykonane prace i zachęcamy do udziału w kolejnych konkursach.

Skip to content