2022.03.01  Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych”

 

Ponieważ żyli prawem wilka

Historia o nich głucho milczy

Pozostał po nich w kopnym śniegu

Ich gniew, ich rozpacz i ślad ich wilczy.”

/Zbigniew Herbert/

3 lutego 2011 roku Sejm RP uchwalił ustawę o ustanowieniu 1 marca Narodowym Dniem Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Dzień ten jest wyrazem hołdu dla żołnierzy drugiej konspiracji za świadectwo męstwa, ofiary, poświęcenia i niezłomnej postawy patriotycznej.
„Żołnierze Wyklęci” często zwani Żołnierzami Niezłomnymi, to żołnierze powojennego podziemia antykomunistycznego , którzy w ramach ruchu partyzanckiego, stawiali opór sowietyzacji Polski i podporządkowaniu jej Związkowi Radzieckiemu.

Data 1 marca nie jest przypadkowa. Tego dnia w 1951 w mokotowskim więzieniu komuniści  zamordowali 7 przywódców IV Zarządu Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość. Ta tragiczna data została uznana za symboliczny dzień „ Żołnierzy Wyklętych”. Od 2011 roku odchodzimy w tym dniu „Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych”. Dzień ten jest wyrazem hołdu dla Żołnierzy konspiracji za świadectwo męstwa, niezłomnej postawy patriotycznej i przywiazania do tradycji niepodległościowych, za krew przelaną w obronie Ojczyzny w latach 1944-1963.

W ramach obchodów Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” p. A. Dudek przeprowadziła zajęcia o Żołnierzach Wyklętych z wykorzystaniem materiałów edukacyjnych Instytutu Pamięci Narodowej. Podsumowaniem zajęć był konkurs wiedzy historycznej pt. „ Co wiesz o ,,Żołnierzach Wyklętych” ? ,który wspólnie z panią bibliotekarką p. I. Mirecką zorganizowały w klasach VII , VIII i szkoły branżowej.

W konkursie wzięło udział 13 uczniów . Jury w składzie : G.Gicala , A.Dudek i I.Mirecka przyznało nagrody następującym uczniom:

 

1 MIEJSCE 2 MIEJSCE

Jakub W. KL. I BR. Samuel S. KL. III BR

Weronika M. KL. III BR Marcel B. KL.VII SP

Nasze działania mają przypominać, że należy zawsze pamiętać o wszystkich tych, którzy poświęcają swoje życie najważniejszym wartościom – Bóg, Honor i Ojczyzna , bo jak powiedział Prezydenta RP Andrzej Duda „Wydobywanie na światło dzienne dotąd bezimiennych, przemilczanych, wyklętych bohaterów to zadaniem wielkie i ważne. Pamięć i szacunek dla przodków są bowiem fundamentem wspólnoty narodowej”.

Skip to content