2020.03.10 Zajęcia prewencyjne do walki z epidemią

Uczniowie klasy IV L  doskonale wiedzą na czym polega przestrzeganie higieny. Swoja wiedzę utrwalają między innymi na godzinach z wychowawcą, podczas których realizują tematy z zakresu profilaktyki zdrowia. Podczas lekcji od strony praktycznej sprawdzamy umiejętność mycia rąk w ślad za klasą IV  poszły również inne klasy i we wszystkich oddziałach w szkole odbyły się zajęcia poświęcone higienie i dbaniu o zdrowie…więcej

…Zajęcia  miały na celu:

  • wypracowanie nawyków właściwej higieny rąk
  • rozwijanie myślenia przyczynowo- skutkowego w zakresie konsekwencji związanych z brakiem higieny osobistej
  • nabycie przez uczniów umiejętności dzielenia się wiedzą
  • rozwijanie umiejętności posługiwania się technologią informacyjną
  • rozwijanie kreatywności u uczniów.

W miesiącu lutym i marcu zostały przeprowadzone pogadanki na temat jak zachować higienę, w jakich okolicznościach  można zarazić się wirusami, z uwzględnieniem koronawirusa, oraz co zrobić, gdy ktoś wraca z obszarów wysokiego ryzyka np. z Włoch. Na terenie placówki widnieją informacje o przeciwdziałaniu zarażeniem się koronawirusem.

Skip to content