Zespół Szkół Specjalnych w Świdnicy

ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W ŚWIDNICY

ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego 3
58-100 Świdnica

Szkoła prowadzi edukację uczniów z niepełnosprawnością intelektualną

Sponsorzy

Dowiedz się więcej

Zebrania

Harmonogram zebrań z rodzicami organizowanych
w Zespole Szkół Specjalnych w świdnicy

 na rok szkolny 2018/2019

 

17.09.2018organizacja roku szkolnego, zapoznanie rodziców z WSO, z dostosowaniami, planem wychowawczym i profilaktycznym szkoły, wybór rodziców do trójek klasowych
???informacja nt. wyników w nauce i zagrożeniach w I semestrze
???informacja nt. wyników w nauce (w klasach dla lekko)
??? informacja nt. postępów, zagrożeń w II sem.organizacja DDON, przekazanie informacji na temat egzaminów poprawkowych, klasyfikacji.
???informacja nt. wyników w nauce (w klasach dla lekko)

 

-->