PROGRAM WŁASNY – „Słyszę i słucham”

PROGRAM ROZWIJAJĄCY

PERCEPCJĘ SŁUCHOWĄ

 

„Dzieci nie potrafią słuchać starszych, nigdy natomiast nie zawodzi ich naśladowanie.”

Wstęp

Percepcja słuchowa to zdolność odbioru dźwięków, rozpoznawanie, różnicowanie a także interpretowanie przez odniesienie do doświadczeń, jakie zapisane są w korze mózgowej. Poziom rozwoju percepcji słuchowej w zasadniczy sposób decyduje o postępach w rozwoju mowy i komunikacji oraz możliwościach opanowania umiejętności pisania i czytania. Podstawą odbioru mowy jest identyfikacja dźwięków otoczenia. Za tę umiejętność odpowiada słuch fizyczny, czyli prawidłowa budowa ucha i drogi słuchowej (słyszę) i ośrodki słuchowe w korze mózgowej (słucham).
Często rodzice mówią o swoim dziecku: On świetnie słyszy, nawet to, co nie trzeba, ale czasem nie słucha co do niego mówię- jakby mnie nie rozumiał. ” Na tym polega różnica: słyszę (ucho mam zdrowe) ale nie słucham (nie przetwarza tego w odpowiedni sposób moja kora słuchowa).

Cały program znajduje się poniżej, zapraszamy do lektury.

 

surdologopeda
mgr Aleksandra Kuc-Górka

 

Skip to content