Menu

Gimnazjum – Umiarkowana niepełnosprawność

Gimnazjum dla uczniów (do 21 roku życia ) niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym ze sprzężeniami obejmuje trzyletni okres kształcenia.

 

Nauka odbywa się w oparciu o podstawę programową, zmodyfikowany program

„ Gotowi do startu” oraz Indywidualne Programy Edukacyjno-Terapeutyczne (IPET) opracowane przez specjalistów na podstawie diagnozy i oceny aktualnego funkcjonowania ucznia.

Główne założenia pracy edukacyjno-terapeutycznej:

  • Tworzenie sytuacji sprzyjających poznawaniu otoczenia, w którym przebywa uczeń, instytucji i obiektów, z których będzie w przyszłości korzystał.
  • Umożliwienie uczniowi udziału w różnych wydarzeniach społecznych w roli odbiorcy i twórcy sprzyjające osiągnięciu sukcesu.
  • Tworzenie sytuacji wychowawczych umożliwiających doświadczanie relacji społecznych, przygotowywanie do pełnienia ról społecznych w działalności „Małej samorządności”.
  • Opanowanie podstawowych technik szkolnych: czytanie, pisanie, liczenie stosownie do możliwości ucznia.
  • Każdy uczeń w zależności od potrzeb objęty jest pomocą: rewalidacyjną, logopedyczną, rehabilitacyjną, pedagogiczną – psychologiczną oraz programem zajęć specjalistycznych ( ORL)
  • W celu uzyskania optymalnego rozwoju uczniów nauczyciele stosują specjalistyczne metody pracy

 

Skip to content