Zespół Szkół Specjalnych w Świdnicy

ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W ŚWIDNICY

ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego 3
58-100 Świdnica

Szkoła prowadzi edukację uczniów z niepełnosprawnością intelektualną

Sponsorzy

Dowiedz się więcej

 

 

Powiat Świdnicki jest Beneficjentem projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich pt.: “Nowoczesna edukacja w szkołach specjalnych powiatu świdnickiego” nr RPDS.10.02.04-02-0017/17

 

 

Harmonogramy zajęć realizowane w ramach projektu „Nowoczesne edukacja w szkołach specjalnych powiatu świdnickiego”:

dokumenty rekrutacyjne (wersja pdf) – pobierz

HARMONOGRAM ZAJĘĆ III KWARTAŁ  

EEG biofeedback (listopad) (grudzień) (styczeń) (II kwartał)

Poradnia lekarska (listopad) (grudzień) (styczeń) (luty_czerwiec)

Zajęcia „Cyberoko”(III kwartał) (grudzień) (styczeń) (luty-czerwiec)

Zajęcia hipoterapeutyczne Strzegom (III kwartał) (grudzień) (styczeń) (luty_marzec) (kwiecień_maj_czerwiec)

Zajęcia fizjoterapeutyczne w ZSS w Świdnicy (podgląd) (listopad) (grudzień) (styczeń) (marzec) (kwiecień) (maj_czerwiec)

Zespół Placówek Specjalnych w Bystrzycy Górnej (wrzesień) (październik) (listopad) (grudzień) (kwiecień) (kwiecień_aktualizacja) (maj) (czerwiec)

Zespół Szkół Specjalnych w Świdnicy (wrzesień) (październik) (listopad) (grudzień) (styczeń) (luty) (marzec) (kwiecień) (kwiecień_aktualizacja) (maj_czerwiec) 

Zespół Szkół Specjalnych w Strzegomiu (podgląd) (listopad) (grudzień) (styczeń) (II kwartał) (II kwartał_aktualizacja)

Zajęcia dogoterapeutyczne Świdnica (wrzesień) (październik) (listopad) (grudzień) (styczeń) (luty)(marzec) (kwiecień) (kwiecień_aktualizacja) (maj_czerwiec)

Zajęcia dogoterapeutyczne Strzegom (wrzesień) (październik) (listopad)(grudzień) (styczeń) (luty)(marzec) (kwiecień) (kwiecień_aktualizacja) (maj_czerwiec)

Zajęcia onoterapeutyczne Świdnica (październik) (listopad) (grudzień) (styczeń) (luty) (marzec) (kwiecień) (kwiecień_aktualizacja) (maj_czerwiec)

Zespół Szkół Specjalnych w Świebodzicach (od stycznia 2018) (rok 2018/2019) (zajęcia dodatkowe_uzupełnianie)


HARMONOGRAM ZAJĘĆ I KWARTAŁ

Harmonogram konsultacji lekarskich (podgląd)

Zespół Szkół Specjalnych w Świdnicy (podgląd)

Zespół Szkół Specjalnych w Strzegomiu (podgląd)

Zespół Placówek Specjalnych w Bystrzycy Górnej (podgląd)
Zespół Szkół Specjalnych w Świebodzicach (podgląd)

HARMONOGRAM ZAJĘĆ II KWARTAŁ

Zajęcia fizjoterapeutyczne w ZSS w Świdnicy – kwiecień 2018 (podgląd)

Zespół Szkół Specjalnych w Świdnicy (podgląd)

ZSS Świdnica – odrabianie (podgląd)

Zespół Szkół Specjalnych w Strzegomiu (podgląd)

Zespół Placówek Specjalnych w Bystrzycy Górnej (podgląd)

Zespół Szkół Specjalnych w Świebodzicach (podgląd)

Zajęcia dogoterapeutyczne Świdnica (pobierz)

Zajęcia dogoterapeutyczne Strzegom (pobierz)

Zajęcia „Cyberoko”(pobierz)

Zajęcia onoterapeutyczne – maj,czerwiec (pobierz)

Zajęcia fizjoterapeutyczne – maj (pobierz)

Zajęcia fizjoterapeutyczne – czerwiec (pobierz)

——————————————————————————————————————————–

22.06.2018
INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA
I WYBORZE OFERTY(pobierz)

04.06.2018
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
(pobierz)

 • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi (podgląd)
  Ogłoszenie nr 563671-N-2018 z dnia 2018-05-24 r.

Usługa prowadzenia specjalistycznych zajęć rehabilitacyjnych na rzecz podopiecznych Zespołu Szkół Specjalnych w Świdnicy przez osobę posiadającą kwalifikację do prowadzenia terapii metodą EEG Biofeedback.

Wykaz dokumentów:

——————————————————————————————————————————–

29.06.2018
INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA
(pobierz)

29.06.2018
INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA
I WYBORZE OFERTY(pobierz)

18.05.2018
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
(pobierz)

 • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlane (podgląd)
  Ogłoszenie nr 553496-N-2018 z dnia 2018-05-02 r. 

Budowa siłowni zewnętrznych na terenie służących zajęciom sportowym dla podopiecznych Zespołu Placówek Specjalnych w Bystrzycy Górnej 48.

Wykaz dokumentów:

——————————————————————————————————————————–

23.05.2018
INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA
I WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
zadanie 1 
 (pobierz)

23.05.2018
INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA
I WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
zadanie 2 
 (pobierz)

23.05.2018
INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA
I WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
zadanie 3 
 (pobierz)

23.05.2018
INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA
I WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
zadanie 4 
 (pobierz)

11.05.2018
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 
(pobierz)

 • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy  (podgląd)
  nr 553494-N-2018 z dnia 2018-05-02 r. 

Zakup pomocy dydaktycznych, urządzeń i sprzętu na potrzeby działań rehabilitacyjnych i terapeutycznych oraz urządzeń technicznych służących zajęciom sportowym dla podopiecznych Szkół specjalnych w powiecie Świdnickim w podziale na zadania:

Zadanie 1 – zakup pomocy dydaktycznych, sprzętu i urządzeń na potrzeby działań rehabilitacyjnych i terapeutycznych dla podopiecznych Zespołu Szkół Specjalnych ul. Rotmistrza Pileckiego 3
w Świdnicy.
Zadanie 2 – zakup pomocy dydaktycznych, sprzętu i urządzeń na potrzeby działań rehabilitacyjnych i terapeutycznych dla podopiecznych Zespołu Szkół Specjalnych u. H. Sienkiewicza 30
w Świebodzicach.
Zadanie 3 – zakup pomocy dydaktycznych, sprzętu i urządzeń na potrzeby działań rehabilitacyjnych i terapeutycznych dla podopiecznych Zespołu Szkół Specjalnych Al. Wojska Polskiego 16A
w Strzegomiu.
Zadanie 4 – zakup sprzętu i urządzeń technicznych służących zajęciom sportowym dla podopiecznych Zespołu Placówek Specjalnych w Bystrzycy Górnej 48.

Wykaz dokumentów:

 • Ogłoszenie (podgląd)
 • SIWZ (pdf)
 • formularz ofertowy plus oświadczenia (word)
 • opis przedmiotu zamówienia zadanie 1 (word)
 • opis przedmiotu zamówienia zadanie 2 (word)
 • opis przedmiotu zamówienia zadanie 3 (word)
 • opis przedmiotu zamówienia zadanie 4 (word)
 • projekt umowy (pdf)

——————————————————————————————————————————–

17.05.2018
INFORMACJA DLA WSZYSTKICH WYKONAWCÓW
WYNIKI DLA ZADANIA NR 2 
(pobierz)

17.05.2018
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – usługi 
(pobierz)

07.05.2018
INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA
I WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 
(pobierz)

26.04.2018
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT (pobierz)

23.04.2018
INFORMACJA DLA WSZYSTKICH WYKONAWCÓW (pobierz)

 • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Usługi (podgląd)
  nr 546645-N-2018 z dnia 17-04-2018 r. 

Dotyczy : „Usługa prowadzenia specjalistycznych zajęć rehabilitacyjnych na rzecz podopiecznych Zespołu Szkół Specjalnych w Świdnicy oraz placówce Strzegomiu w podziale na zadania:”
Zadania 1 – prowadzenia specjalistycznych zajęć rehabilitacyjnych na rzecz podopiecznych przez osobę posiadającą kwalifikację do prowadzenia Onoterapii.
Zadania 2 – prowadzenia specjalistycznych zajęć rehabilitacyjnych na rzecz podopiecznych przez osobę posiadającą kwalifikację do prowadzenia terapii metodą EEG Biofeedback.

Wykaz dokumentów:

 • formularz ofertowy i oświadczenia wykonawcy (pobierz)
 • opis przedmiotu zamówienia (pdf) (word)
 • projekt umowy (pobierz)
 • SIWZ – Specyfikacja istotnych warunków zatrudnienia (pdf) (word)
 • wykaz osób (pobierz)

——————————————————————————————————————————–

25.04.2018
INFORMACJA DLA WSZYSTKICH WYKONAWCÓW
wyniki dla zadań 1,2,3,4
(
pobierz)

04.04.2018
INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT (
pobierz)

 • OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU –
  nr 500067536-N-2018 z dnia 28-03-2018 r.
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 531387-N-2018
Data: 14/03/2018
SEKCJA I: ZAMAWIAJ?CY
Zespó? Szkó? Specjalnych w ?widnicy, Krajowy numer identyfikacyjny 88427423960000, ul. Ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego  3, 58100   ?widnica, woj. dolno?l?skie, pa?stwo Polska, tel. 746 379 131, e-mail sekretariat@niepelnosprawni.swidnica.pl, faks 746 379 131.
Adres strony internetowej (url):
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu upływa 26.03.2018 (po zmianie z dnia 22.03.2018 r. termin wyznaczono na 29.03.2018 r.)
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu upływa 04.04.2018 r.

Wykaz dokumentów:

 • Informacja dla wszystkich wykonawców z dnia 28.03.2018 (pobierz)
 • Poprawiony opis przedmiotu zamówienia Zadanie 2b 28.03.2018 (pobierz)
 • OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU
  nr 500063300-N-2018 z dnia 22-03-2018 r.

Zamawiający informuje, iż dokonał modyfikacji SIWZ poprzez:

Zamawiający dokonuje zmiany terminu składania i otwarcia ofert. Od dnia dzisiejszego tj. od dnia 22.03.2018 r. właściwym terminem składania oferty jest dzień: 29.03.2018 r. do godziny 9:30.

Nowy termin otwarcia złożonych ofert to: 29.03.2018 r. godz: 10:00

Wykaz dokumentów:

 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (pobierz)
 • Informacja dla wszystkich wykonawców (pobierz)
 • Pytania i odpowiedzi – Informacja dla wszystkich wykonawców (pobierz)
 • Zmodyfikowany opis przedmiotu zamówienia 2b (pobierz)
 • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy
  nr 531387-N-2018 z dnia 14-03-2018

Zakup pomocy dydaktycznych, urządzeń i sprzętu na potrzeby działań rehabilitacyjnych i terapeutycznych oraz urządzeń technicznych służących zajęciom sportowym dla podopiecznych Szkół specjalnych w powiecie Świdnickim w podziale na zadania:

Zadanie 1 – zakup pomocy dydaktycznych, sprzętu i urządzeń na potrzeby działań rehabilitacyjnych i terapeutycznych dla podopiecznych Zespołu Szkół Specjalnych ul. Rotmistrza Pileckiego 3
w Świdnicy.
Zadanie 2 – zakup pomocy dydaktycznych, sprzętu i urządzeń na potrzeby działań rehabilitacyjnych i terapeutycznych dla podopiecznych Zespołu Szkół Specjalnych u. H. Sienkiewicza 30
w Świebodzicach.
Zadanie 3 – zakup pomocy dydaktycznych, sprzętu i urządzeń na potrzeby działań rehabilitacyjnych i terapeutycznych dla podopiecznych Zespołu Szkół Specjalnych Al. Wojska Polskiego 16A
w Strzegomiu.
Zadanie 4 – zakup sprzętu i urządzeń technicznych służących zajęciom sportowym dla podopiecznych Zespołu Placówek Specjalnych w Bystrzycy Górnej 48.

Wykaz dokumentów:

 • Ogłoszenie o zamówieniu (podgląd)
 • SIWZ – Specyfikacja istotnych warunków zatrudnienia (pobierz)
 • Formularz ofertowy wraz z oświadczeniami (pobierz)
 • Opis przedmiotu zamówienia 2a (pdf) (word)
 • Opis przedmiotu zamówienia 2b (pdf)
 • Opis przedmiotu zamówienia 2c (pdf) (word)
 • Opis przedmiotu zamówienia 2d (pdf) (word)
 • Projekt umowy (pobierz)

——————————————————————————————————————————–

12.04.2018
INFORMACJA O WYBORZE
NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 (pobierz)

26.03.2018
INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT
 (
pobierz)

 • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi
  529558-N-2018 z dnia 12-03-2018 

Usługa zorganizowania w latach 2018 i 2019 wyjazdów rekreacyjnych i turystycznych na rzecz uczniów z Zespołu Szkół Specjalnych w Strzegomiu, w ramach projektu „Nowoczesna edukacja w szkołach specjalnych powiatu świdnickiego”, w podziale na zadania:
Zadanie 1 – Wyjazd na kręgle
Zadanie 2 – Wyjazd na basen
Zadanie 3 – Wycieczki do kina, muzeum, teatru i opery
Zadanie 4 – Wycieczki turystyczno – krajoznawcze
Zadanie 5 – Wyjazd dzieci na zieloną szkołę

Wykaz dokumentów:

  • Ogłoszenie o zamówieniu (pobierz)
  • SIWZ – Specyfikacja istotnych warunków zatrudnienia (pobierz)
 • Formularz ofertowy (pobierz)
 • Załączniki a-e (pobierz)
 • Opis przedmiotu zamówienia (pobierz)
 • Wzór raportu z wykonania usługi (pobierz)
 • Wykazy osób (pobierz)
 • Projekt umowy z wykonawcą (pobierz)
 • Pytania i odpowiedzi (pobierz)
 • Wykaz zdolności technicznej i zawodowej (pobierz)

——————————————————————————————————————————–

  1. 09.04.2018
   INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA (pobierz)

  1. 23.03.2018
   INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA
   I WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY (
   pobierz)
 1. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT (pobierz)
 • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi
  nr 518318-N-2018 z dnia 14-02-2018  

Zespół Szkół Specjalnych w Świdnicy realizuje „usługę prowadzenia specjalistycznych zajęć rehabilitacyjnych na rzecz podopiecznych Zespołu Szkół Specjalnych w Świdnicy oraz placówkach w Strzegomiu i Świebodzicach w podziale na zadania:”

Zadanie 1 – prowadzenia specjalistycznych zajęć rehabilitacyjnych na rzecz podopiecznych przez wykwalifikowanych fizjoterapeutów.
Zadanie 2 -prowadzenia specjalistycznych zajęć rehabilitacyjnych na rzecz podopiecznych przez osobę posiadającą kwalifikację doprowadzenia Dogoterapii.
Zadanie 3 – prowadzenia specjalistycznych zajęć rehabilitacyjnych na rzecz podopiecznych przez osobę posiadającą kwalifikację doprowadzenia Onoterapii.
Zadanie 4 – prowadzenia specjalistycznych zajęć rehabilitacyjnych na rzecz podopiecznych przez osobę posiadającą kwalifikację doprowadzenia Hipoterapia.
Zadanie 5 – prowadzenie specjalistycznych zajęć rehabilitacyjnych na rzecz podopiecznych przez osobę posiadającą kwalifikację doprowadzenia Cyberoko.
Zadanie 6 – prowadzenia specjalistycznych zajęć rehabilitacyjnych na rzecz podopiecznych przez osobę posiadającą kwalifikację do prowadzenia terapii metodą EEG Biofeedback.

 • Oficjalne ogłoszenie o zamówieniu (pobierz)
 •  SIWZ – Specyfikacja istotnych warunków zatrudnienia (pobierz)
 • Formularz ofertowy + załączniki (pobierz)
 • Opis przedmiotu zamówienia (pobierz)
 • Wykaz osób (pobierz)
 • Projekt umowy (pobierz)
 • OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA –
  nr 500039638-N-2018 z dnia 22-02-2018 (podgląd)

Zamawiający informuje, iż dokonał modyfikacji SIWZ poprzez:

 1. W załączniku – Formularz ofertowy – Zamawiający dokonał modyfikacji tabeli nr 1 poprzez usunięcie błędnego zapisu co do liczby godzin zajęć z podopiecznymi.
 2. W załączniku – Opis przedmiotu zamówienia – W tabeli dotyczącej zadania nr 1 w zapisie dotyczącym kwalifikacji i doświadczenia osób wykonujących czynności Zamawiający zmienił zapis z ”lub” na „i”.
 3. W załączniku – Projekt umowy – w paragrafie 4 Zamawiający zmienił zapis dotyczący adresu przekazywania faktur/rachunków.

Poniżej wykaz zaktualizowanych dokumentów:

 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (podgląd)
 • Informacja dla wszystkich wykonawców (pobierz)
 • Formularz ofertowy i oświadczenia – modyfikacja (pobierz)
 • Opis przedmiotu zamówienia – modyfikacja (pobierz)
 • Projekt umowy – modyfikacja (pobierz)

Mając powyższe na uwadze, Zamawiający dokonuje zmiany terminu składania i otwarcia ofert. Od dnia dzisiejszego tj. od dnia 22.02.2018 r. właściwym terminem składania oferty jest dzień: 5.03.2018 r. do godziny 9:30.

Nowy termin otwarcia złożonych ofert to: 5.03.2018 r. godz: 10:00.
Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

——————————————————————————————————————————–

 • ZAPYTANIA OFERTOWE:

Zapraszamy do złożenia oferty na:

1. Usługę konsultacji lekarskich, w ramach realizacji projektu ,, Nowoczesna edukacja w szkołach specjalnych powiatu świdnickiego’’(pobierz)

Protokół z postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego
(pobierz)

2. Usługę obejmującą przygotowanie i prowadzenie szkoleń/kursów doskonalących dla nauczycieli szkół specjalnych powiatu świdnickiego – zapytanie ofertowe nr 01/01/SzNaucz/2018 (pobierz)

Wymagane dokumenty:

 • załącznik 1 – formularz oferty
 • załącznik 2 – oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
 • załącznik 3 – oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym
 • załącznik 4 – oświadczenie o niekaralności za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku
 • załącznik 5 – oświadczenie o spełnieniu aspektów społecznych

Oferty wraz z załącznikami należy składać osobiście lub przesłać pocztą w terminie do 14.02.2018 do godz. 14:00 do biura Realizatora .:

Zespół Szkół Specjalnych w Świdnicy
ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego 3
58-100 Świdnica

z dopiskiem „Zapytanie ofertowe nr 01/01/SzNaucz/2018” oraz z dokładnym adresem Wykonawcy.

Protokół z postępowania
o udzielenie zamówienia

w trybie zapytania ofertowego
nr 01/01/SzNaucz/2018 – (pobierz)

.

 

-->