Zespół Szkół Specjalnych w Świdnicy

ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W ŚWIDNICY

ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego 3
58-100 Świdnica

Szkoła prowadzi edukację uczniów z niepełnosprawnością intelektualną

Sponsorzy

Dowiedz się więcej

 

 

 1. INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU (podgląd)

 2. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT (podgląd)

 3. OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA (podgląd)                                                                    Ogłoszenie nr 540225774-N-2020 z dnia 12-11-2020 r.

 4. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi (podgląd)
  Ogłoszenie nr 609032-N-2020 z dnia 2020-11-10 r.

 5. Wykaz dokumentów :

 • Ogłoszenie (podgląd)
 • SIWZ (podgląd)
 • Formularz ofertowy (podgląd)
 • Opis przedmiotu zamówienia (podgląd),                                                                                                                         Modyfikacja OPZ z dnia 16.11.2020 (podgląd), OPZ Modyfikacja z dnia 16.11.2020 (podgląd)
 • Projekt umowy (podgląd)

 

HARMONOGRAMY ZAJĘĆ REALIZOWANYCH

W RAMACH PROJEKTU 

„PRZEDSZKOLA NA MEDAL”

 • HARMONOGRAMY ZAJĘĆ W PRZEDSZKOLU NR 7 W ŚWIDNICY

PAŹDZIERNIK 2020, LISTOPAD 2020, GRUDZIEŃ, STYCZEŃ, LUTY

 • HARMONOGRAMY ZAJĘĆ W PRZEDSZKOLU NR 7 W STRZEGOMIU

PAŹDZIERNIK 2020, LISTOPAD, GRUDZIEŃ 2020

DOKUMENTACJA

INFORMACJA O PROJEKCIE

„PRZEDSZKOLA NA MEDAL”

Projekt nr RPDS.10.01.04-02-0012/19 pn. „Przedszkola na medal- wsparcie przedszkoli specjalnych w powiecie świdnickimrealizowany w ramach Osi Priorytetowej 10 Edukacja, Działanie 10.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, Poddziałania 10.1.4 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – ZIT AW, Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany jest przez Powiat Świdnicki, dla Przedszkoli Specjalnych w Świdnicy i Strzegomiu, w okresie: 01.09.2020 roku do 31.08.2021 roku…więcej

-->