Zespół Szkół Specjalnych w Świdnicy

ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W ŚWIDNICY

ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego 3
58-100 Świdnica

Szkoła prowadzi edukację uczniów z niepełnosprawnością intelektualną

Sponsorzy

Dowiedz się więcej

 

HARMONOGRAMY ZAJĘĆ REALIZOWANYCH

W RAMACH PROJEKTU 

„PRZEDSZKOLA NA MEDAL”

 

  • HARMONOGRAM WARSZTATY MYDLARSKIE – MARZEC – CZERWIEC (podgląd)
  • HARMONOGRAM ALPAKOTERAPIA – MARZEC (podgląd)
  • HARMONOGRAM SENSOPLASTYKA – MARZEC (podgląd)
  • HARMONOGRAM ONOTERAPIA, FELINOTERAPIA, HIPOTERAPIA – MARZEC  (podgląd)
  • HARMONOGRAM GALLOTERAPIA I RODOTERAPIA – LUTY-CZERWIEC (podgląd) 

 

  • HARMONOGRAMY ZAJĘĆ W PRZEDSZKOLU NR 7 W ŚWIDNICY

STYCZEŃ, LUTY 2021 (podgląd),MARZEC,KWIECIEŃ (podgląd)

HARMONOGRAM FIZJOTERAPIA – LUTY, MARZEC (podgląd)

HARMONOGRAM WARSZTATY TEATRALNE – LUTY, MARZEC (podgląd)

HARMONOGRAM WARSZTATY MYDLARSKIE – LUTY (podgląd)

 

  • HARMONOGRAMY ZAJĘĆ W PRZEDSZKOLU NR 7 W STRZEGOMIU

STYCZEŃ, LUTY  (podgląd), MARZEC, KWIECIEŃ (podgląd)

HARMONOGRAM FIZJOTERAPIA – LUTY, MARZEC (podgląd)

HARMONOGRAM WARSZTATY TEATRALNE – LUTY, MARZEC (podgląd)

 

 

 

 

INFORMACJA O PROJEKCIE

„PRZEDSZKOLA NA MEDAL”

 

Projekt nr RPDS.10.01.04-02-0012/19 pn. „Przedszkola na medal- wsparcie przedszkoli specjalnych w powiecie świdnickimrealizowany w ramach Osi Priorytetowej 10 Edukacja, Działanie 10.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, Poddziałania 10.1.4 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – ZIT AW, Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany jest przez Powiat Świdnicki, dla Przedszkoli Specjalnych w Świdnicy i Strzegomiu, w okresie: 01.09.2020 roku do 31.08.2021 roku…więcej

-->